Sprawdź czy jesteś perfekcjonistą!

Sprawdź czy jesteś perfekcjonistą!

web-perfectionism

Czujesz się ciągle zmęczony i niezadowolony z siebie i innych? Ambicja, (samo)krytycyzm i wynikająca z nich frustracja nie są Ci obce? Twoje oczekiwania są tak wysokie, że nie jesteś w stanie dostrzec ich wierzchołka?

Perfekcjonizm rządzi się trzema, podstawowymi zasadami, składającymi się na tzw. 3xP:

  • Perfekcja: główne źródło lęku, przejawia się zazwyczaj w myśleniu czarno-białym (Zrobię to idealnie lub wcale; Jeśli nie będę najlepszy to znaczy, że jestem nikim)
  • Przekładanie na potem: rosnący lęk przed popełnieniem błędów hamuje podejmowanie jakichkolwiek działań, prowadząc do jeszcze większego lęku
  • Porażka: obiekt wszelkich lęków, jednocześnie- bardzo prawdopodobny i częsty, jako, że zadania są wykonywane w pośpiechu, na ostatnią chwilę lub po terminie (ze względu na przekładanie na potem); jest tożsama z „końcem świata”

Po czym jeszcze możesz rozpoznać u siebie perfekcjonizm?

  • Lęk przed dezaprobatą: wszelkie próby bycia idealnym i perfekcyjnym rodzą się z obawą przed odrzuceniem i krytyką, stają się sposobrm ochrony przed dezaprobatą.
  • Myślenie powinnościowe: muszę, powinieniem, trzeba, należy to wyrazy, które są podstawą sztywnych reguł, kierujących na co dzień zachowaniem; w praktyce- odbierają wszelką radość, przyjemność, a niekiedy doprowadzają do mechanizmu zamrożonej konsekwencji (przymusowego kontynuowania czynności, nawet jeśli przestaliśmy widzieć sens jej wykonywania)
  • Wiara, że inni osiągają sukcesy z łatwością: sukcesy innych jawią się jako szybkie (wręcz natychmiastowe), pozbawione błędów, osiągnięte przy maksymalnej pewności siebie i braku chwil zwątpienia; jak łatwo się domyślić- własne dążenie i osiąganie sukcesów wypada na tym tle bardzo blado.

Odnalazłeś w tych elementach siebie? Jesteś zainteresowany innymi odcieniami perfekcjonizmu? Znajdziesz je tutaj i tutaj.

Podobne wpisy